Дамба

Дамба на Севере Байкала и каменно-набросная шпора (вид с вертолета)